دانستنی های سلامت

تاثیر مگنت تراپی برروی درمان عارضه و کاهش درد

The-effect-of-magnet-therapy-on-treating-complications-and-reducing-pain-min

تاثیر مگنت تراپی برروی درمان عارضه و کاهش درد

مقدمه

مگنت تراپی یک روش درمانی و غیر تهاجمی است، زیرا از ابزار خارجی مانند آهن ربا برای درمان ناحیه ای از بدن استفاده می شود. در گذشته، پزشکان یونانی از حلقه های آهنی برای درمان آرتروز استفاده می کردند. در قرن هفدهم، آلمانی ها از نیروی مغناطیسی برای درمان سردرد، نقرس و بیماری های مقاربتی استفاده کردند.

آهنرباها برای کاهش استرس و عفونت ها، جلوگیری از حملات ناگهانی و بهبود استخوان ها و زخم های پس از جراحی استفاده می شوند. به طور کلی آهنرباهای مصنوعی به دو نوع ثابت و موقت تقسیم می شوند و انرژی آنها در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک سری الکترون یا جریان الکتریکی عمل می کند و شدت آن قابل تنظیم است. بیشتر آهنرباهایی که برای مصارف پزشکی و بهداشتی استفاده می شوند از نوع ثابت با اثر مغناطیسی طولانی مدت هستند.

این آهنرباها در تجهیزات مختلفی مانند مچبندهای مخصوص دست و پا، گاردهای نرم، گردنبند، کفی، دستبند، پشت بند و بالش مورد استفاده قرار می گیرند(1).

خون انسان، حاوی مقادیر بسیار زیادی از انواع مختلف ویتامین ها، فسفات ها، مواد معدنی و یون ها می باشد. وجود این مواد جهت ادامه حیات سلول های بدن انسان ضروری است. این مواد توسط خون به بافت هدف منتقل شده و سپس از طریق مویرگ ها به سلول های بافت مورد نظر رسیده و سپس توسط پمپ ها و یا به عبارتی دروازه های غشای سلولی وارد سلول شده و سلول از آن ها تغذیه می کند.

از آن جایی که بیشتر این مواد مغذی به صورت یون جذب سلول می شوند، وجود یک میدان مغناطیسی می تواند بر سرعت و جهت حرکت آن ها تاثیر گذار باشد. بدن انسان دارای میدان مغناطیسی می باشد. هنگامی که این میدان مغناطیسی از حالت تعادل خارج شود، مکانیزم درد در بدن فعال می شود. هنگامی که یک میدان مغناطیسی خارجی بر بدن اعمال شود، تعادل مغناطیسی بدن بازگشته و درد کاهش می یابد.

همانطور که گفته شد، در خون ذرات باردار مانند یون های با بار مثبت و منفی مانند +Ca2 وجود دارند. هنگامی که میدان الکترومغناطیسی در جهت عمود بر جهت جریان خون وارد می شود، یون ها در جهت های عمود بر جریان خون شتاب می گیرند و به دیواره های اطراف رگ خونی برخورد می کنند. برخود این ذرات با دیواره ها باعث ایجاد گرما در رگ خونی شده و با گرم شدن رگ، قطر آن نیز افزایش می یابد. در نتیجه جریان خون افزایش یافته و ذرات مورد نیاز جهت التیام التهاب بیشتر و سریعتر به محل عارضه می رسند.

اعمال میدان های مغناطیسی خارجی تعادل بین میدان های انرژی طبیعی را در بدن باز می گرداند و با این کار درد کاهش می یابد. جهت درمان التهاب نیاز به ذرات اکسیژن موجود در خون است. در بازسازی استخوان به ویتامین هایی مانند A و D و ذراتی مانند سدیم و فسفر نیاز است. مگنت تراپی باعث می شود که همه این مواد با سرعت بیشتری و به دفعات بیشتری به محل هایی که مورد نیاز است ترشح شود.

این فرایند به شرح زیر است؛

هنگام اعمال یک میدان الکترومغناطیسی خارجی، یک موج الکترومغناطیسی در بافت ایجاد می شود. یک موج الکترومغناطیسی انرژی را حمل می کند و بخشی از این انرژی در بافت جذب می شود و باعث گرم شدن بافت می شود. هنگامی که رگ های خونی گرم می شوند، قطر آنها افزایش یافته و در نتیجه، جریان خون افزایش می یابد. بنابراین ذرات مورد نیاز جهت التیام التهاب سریعتر و بیشتر به محل هایی که نیاز است می آیند و این امر به درمان التهاب و عارضه در بافت مورد نظر کمک می کند(2).

علاوه بر این، در توجیه عملکرد مگنت تراپی، از جمله فرضیه هایی که مطرح می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- میدان مغناطیسی با تغییر پتانسیل غشا باعث کاهش دپلاریزاسیون عصبی می شود و؛

2- میدان مغناطیسی جریان خون را در زیر پوست و بافت های عضلانی افزایش می دهد و در نتیجه درد را کاهش می دهد(1).

فیزیوتراپی و توانبخشی (محصولات کمک حرکتی) نیز یکی از راه های درمان و کاهش درد عارضه های اسکلتی عضلانی هستند که بیشتر در افراد مسن صورت می گیرد. داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی(NSAIDs) نقش اصلی را در درمان و کاهش درد عارضه های اسکلتی-عضلانی دارد. به عنوان مثال، این نوع داروها باعث توقف درد کمر طی 7 الی 14 روز در 80-90% بیماران می شود. علاوه بر این، داروهای شل کننده عضلات و مسکن نیز در کاهش دردهای اسکلتی عضلانی تاثیرگذارند.

این نوع داروها، علاوه بر تاثیر مثبتی که برروی کاهش درد دارند، دارای تاثیرات منفی برروی ارگان های بدن دارند. دستگاه گوارش، سیستم قلبی عروقی و کلیه ها، از جمله ارگان هایی هستند که داروهای NSAIDs برروی آن ها تاثیرات منفی می گذارند. در سال های اخیر، استفاده از روش مگنت تراپی(Magnetic Therapy: MT) طرفداران زیادی را در بین فیزیوتراپیست ها پیدا کرده است. این نوع روش درمانی، باعث بهبود وضعیت بیمار دارای درد شده و باعث کاهش درد او می شود(3).

در ادامه این مطالعه، به بررسی چند مطالعه صورت گرفته در رابطه با تاثیر مگنت تراپی برروی درمان عارضه و کاهش درد پرداخته می شود.

2-مطالعات پیشین

در مطالعه ای که توسط کارتیف و همکاران صورت گرفت، آن ها دو گروه از بیماران دارای درد کمر را مورد مطالعه قرار دادند. گروه اول 166 نفر بودند که کاهش درد آن ها توسط روش مگنتیک تراپی مورد بررسی قرار گرفت . گروه دوم، 173 نفر بودند که فقط از داروهای داروی ضد التهابی غیر استروئیدی(NSAIDs) استفاده می کردند.

این دو گروه یک ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که گروه اول دارhی تجربه درد کمتری در حالت استراحت، تحرک و خواب بودند. به عنوان مثال، 99% افراد گروه 1 حین تحرک تجربه کاهش درد داشتند؛ این درحالی است که 84% افراد در گروه 2 دارای تجربه کاهش درد بودند. علاوه بر این، افراد گروه 1 در مقایسه با افراد گروه 2، مصرف NSAIDs پایین تری داشتند(3).

پیتلر و همکاران در سال 2007 گزارش دادند که مگنت تراپی تاثیری بر کاهش درد ندارد. کولبرت و همکاران با بررسی 42 مطالعه دیگر، دریافتند 88% مطالعات تاثیر مگنت تراپی برروی کاهش درد و عارضه را نشان می دهند و تنها یک مطالعه بیان می کرد که نه تنها مگنت تراپی تاثیری برروی کاهش درد و عارضه ندارد، بلکه پوست بیماران قرمز شده و از خود حساسیت نشان داده است(4).

مکفارن و همکاران با بررسی مطالعات سایر محققان، دریافتند که مگنت تراپی بر روند درمان آرتروز تاثیری ندارد. اگرچه همین مطالعات بیان می کنند که مگنت تراپی برروی کاهش درد بیماران تاثیر گذار است (5). بلایتون و همکاران گزارش دادند که مگنت تراپی برروی درمان گرفتگی اندام های تحتانی تاثیری ندارد (6). اوکانر و همکاران نیز نشان دادند که مگنت تراپی در درمان و کاهش درد سندرم تونل کارپال تاثیر می تواند گذار باشد (7). چونگ و همکاران نیز نشان دادند که مگنت تراپی در کاهش درد و درمان عارضه های مربوط به لگن تاثیر گذار نیستند (8).

رو و همکاران با مطالعه بروی 21 مرد زیر 70 سال دارای عارضه درد لگن کرونیک(CPP/CPPS) به مدت 4هفته و هر هفته 2 بار انجام مگنت تراپی برروی آن ها، شاهد کاهش درد در آن ها بودند (9). پیک و همکاران با مطالعه برروی 40 بیمار دارای CPP به مدت 6 هفته، شاهد کاهش درد در آن ها بودند (10).
مروا و همکاران جهت ارزیابی تاثیر مگنت تراپی برروی درمان پوکی استخوان، برروی 45 بیمار زن بین 40 تا 50 سال دارای پوکی استخوان در ناحیه لگن بودند، مطالعه ای را انجام دادند. آن ها بیماران به سه گروه برابر تقسیم کردند. گروه 1 شامل 15 بیمار و اعمال میدان مغناطیسی برروی لگن به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه 50 دقیقه ای. گروه 2 شامل 15 بیمار و انجام تمرینات ایروبیک به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه.

گروه 3 شامل 15 بیمار و انجام موارد مربوط به گروه 1 و 2، به طوری که 3 جلسه تمرین ایروبیک و 3 جلسه اعمال میدان مغناطیسی بر روی لگن به مدت 50 دقیقه. در طول انجام مطالعه تمامی گروه ها داروهای تجویز شده قبلی را مصرف می کردند. آن ها با برسی چگالی ماده استخوانی (BMD) در هر سه گروه، مشاهده کردند که BMD در گروه 3 دارای بیشترین رشد و در گروه 2 دارای کمترین رشد بود. افزایش BMD می تواند به دلیل جذب بیشتر یون کلسیم توسط میدان مغناطیسی باشد (11).
جدول 1، خلاصه مطالعات صورت گرفته در درمان و کاهش درد عارضه به وسیله مگنت تراپی را بیان می کند.

در خصوص مطالعه مروا و همکاران، درد عارضه مورد بررسی قرار نگرفت.

خلاصه مطالعات صورت گرفته

ردیفسال مطالعهنویسندهکاهش درددرمان عارضهنوع عارضه
12022کارتیف و همکارانداردنداردکمر درد
22007پیتلر و همکاراننداردندارداندام های مختلف
32008کولبرت و همکاراندارددارداندام های مختلف
42012مکفارن و همکارانداردنداردآرتروز
52012بلایتون و همکارانداردنداردگرفتگی اندام های تحتانی
62003اوکانر و همکارانداردداردتونل کارپال
72014چونگ و همکاراننداردنداردلگن
82005رو و همکارانداردنداردCPP/CPPS
92006پیک و همکارانداردنداردCPP/CPPS
102021مروا و همکارانداردداردپوکی استخوان

 

3-نتیجه گیری

امروزه مگنت تراپی دارای فاز جدیدی شده و در انواع تجهیزات مصرفی و پوشیدنی قابل استفاده هستند. در زیره های لغزشی مغناطیسی آهنربا در آن جاسازی شده و نقاط برجسته برای راحتی و استراحت پا قرار گرفته است. قسمت های مغناطیسی حاوی نئودیمیم است که برای افزایش گردش خون، کمردرد و پا درد استفاده می شود. زانوبند مغناطیسی به عنوان یک ابزار تسکین درد غیر تهاجمی استفاده می شود و گردش خون را تسریع می کند و درد زانو را آرام می کند.

گوشواره مغناطیسی باعث انتقال انرژی مغناطیسی از آهن موجود در بدن می شود و انتقال اکسیژن و مواد مغذی را برای بافت ها فراهم می کند. این گوشواره از طریق فشار دادن نقاط روی گوش برای کنترل اشتها، تسکین سردرد، گردن درد و مشکلات فک عمل می کند. تشک های مغناطیسی را بهترین ابزار مگنت تراپی برای تسکین کمردرد، تسریع گردش خون، درمان بی خوابی، تسکین درد مفاصل و عضلات، آرتریت روماتوئید و فیبرومیالژیا نامیده اند.

کمربند مغناطیسی، مگنت تراپی را برای کمر فراهم می کند. ماسک مغناطیسی برای کاهش چین و چروک صورت عمل می کند. دستبند مغناطیسی باعث تسکین تونل کارپال، التهاب، سفتی و گردش خون بیشتر می‌شود و ادعا می‌شود که از این دستگاه می‌توان برای تسکین دردهای مفاصل و مشکلات رگ مچ دست استفاده کرد (1).

نتایج حاصل از بررسی مطالعات صورت گرفته توسط سایرین، حاکی از آن است که مگنت تراپی برروی کاهش درد موقت عارضه ها(77.78% مطالعات) تاثیر دارد. در خصوص درمان عارضه، مطالعات کمی نسبت به تاثیرگذاری این روش در درمان عارضه اشاره کرده اند(30% مطالعات).

نکته قابل تامل در این مطالعه، درمان و افزایش BMD در بیماران دارای پوکی استخوان است که خود می تواند نوید بخش توسعه تجهیزات و فناوری های پیشترفته تر جهت درمان این نوع عارضه ها باشد. اگر چه بحث برروی تاثیر مگنت تراپی در درمان و کاهش عارضه ها هنوز وجود دارد، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته، می توان از تاثیر نسبی این روش در رابطه با کاهش درد سخن به میان آورد.

4- منابع

1. Health technology assessment of magnet therapy for relieving pain. Jalal Arabloo, Shila Doaee Pejman Hamouzadeh, Fereshteh Eftekharizadeh,. 31, s.l. : Med J Islam Repub Iran, 2017, Vol. 31.

2. Magnetic Therapy of Tooth Diseases. Manfred Fahnle. 3, s.l. : Int J Oral Dent Health, 2022, Vol. 8.

3. Magnetic therapy in acute and subacute non-specific back pain: Results of an open multicenter study. Andrey Karateev, Elena P. Ivanova Elena Polishchuk, Anatoliy D. Fesyun. 3, s.l. : Eur J Transl Myol, 2022, Vol. 32.

4. Static magnets for reducing pain: systematic review and meta-analysis of randomized trials. Pittler MH, Ernst E Brown EM. 7, SEP 25, 2007, CMAJ, Vol. 177, pp. 736-742.

5. A systematic review of evidence for the effectiveness of practitioner-based complementary and alternative therapies in the management of rheumatic diseases: osteoarthritis. Macfarlane GJ, MacPherson H Paudyal P, Doherty M, Ernst E, Lewith G. 12, 2012, Rheumatology, Vol. 51, pp. 2224-2233.

6. Non‐drug therapies for lower limb muscle cramps. Blyton F, Burns J Chuter V, Walter KE. s.l. : The Cochrane Library, 2012.

7. Non‐surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. O’Connor D, Pitt V Marshall SC, Massy‐Westropp N. s.l. : The Cochrane Library, 2003.

8. Non‐surgical interventions for the management of chronic pelvic pain. The Cochrane Library. Cheong YC, Williams ACdC Smotra G. s.l. : The Cochrane Library, 2014.

9. A Prospective, Randomized, Placebo Controlled, Double-Blind Study of Pelvic Electromagnetic Therapy for the Treatment of Chronic Pelvic Pain Syndrome with 1 Year of Followup. Rowe, E, Patel, A Smith, C.; Laverick, L.; Elkabir, J.; O’n Witherow. s.l. : J Urol, 2005, Vol. 173, pp. 2044-2047.

10. Effects of Extracorporeal Magnetic Innervation and Terazosin Therapy than Terazosin Therapy Alone for Non-Inflammatory Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Pilot Study. Paick, J, J.H. More Lee, S.C.; Ku. s.l. : Prostate Cancer Prostatic Dis, 2006, Vol. 9, pp. 261-265.

11. The effect of magnetic therapy and moderate aerobic exercise on osteoporotic patients A randomized clinical study. Marwa M. Eid, Mostafa S. Abdel-fattah Amira M. El-Gendy, Walid Kamal Abdelbasset. 39, s.l. : Medicine, 2021, Vol. 100.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *